Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Właścicielem sklepu internatowego SmiesznySklep.pl jest firma z 27-letnią tradycją:

Agaton 2 Jan Myślak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
12-100 Szczytno, ul. Drzymały 4,
NIP 745-100-31-97, REGON: 510576283

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej

przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zaświadczenie nr 1398 z dn.17.02.1992 r wydane przez Burmistrz miasta Szczytno
Konto bankowe (przedpłaty) - PKO INTELIGO 50 1020 5558 1111 1344  9140 0123

2. Wszystkie ceny podane są  cenami brutto, w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Ceny towarów podane w sklepie, nie zawierają kosztów wysyłki.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań Klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.

5. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie naszego sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy.

 § 2
Zamówienia i wysyłka


1. Zamówienia należy składać na platformie sklepu internetowego pod adresem www.SmiesznySklep.pl lub

www.SmiesznePrezenty.com.pl.

a) Nie przyjmujemy i nie realizujemy zamówień telefonicznych i e-mail-owych.


2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku:
a) gdy podane przez Kupującego dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.
b) Zamówienia składane przez klientów nie przestrzegających regulaminu sklepu.
c) w przypadku wyboru metody płatności - przedpłata na konto, nie została w ciągu 10 dni, zaksięgowana na naszym koncie należność.

3. Zamówienie detaliczne realizujemy od kwoty 19 zł brutto, hurtowe od kwoty 250 zł brutto + koszty wysyłki.

4. Nie łączymy i nie dzielimy zamówień hurtowych.

5. Do każdego zamówionego towaru, dołączany jest paragon lub faktura VAT.


6. Zamówione towary dostarczane są przez firmę kurierską GLS

7. Koszt dostarczenia zamówionego towaru kurierem, na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych towarów):

a. Kurier GLS  14,90 zł  - przedpłata na konto Inteligo 50 1020 5558 1111 1344 9140 0123
b. Kurier GLS  14,90 zł - płatności elektroniczne PayU (karty płatnicze oraz przelewy elektroniczne).
c. Kurier GLS  19,90 zł  - płatna kurierowi przy odbiorze.

 

8. Przy zamówieniu detalicznym o wartości powyżej 299 zł (brutto), (na terenie Polski) wysyłka GRATIS.

a.  Przy zamówieniu  hurtowym  o wartości powyżej 600 zł (brutto), (na terenie Polski) wysyłka GRATIS.

 

9. Ceny kosztu dostarczenia zamówienia detalicznego, kurierem GLS, do innego kraju, znajduje się
    w koszyku - rubryka 1 - Dostawa (wybierz kraj dostawy).

10. Koszt dostarczenia zamówionego hurtowego kurierem GLS, do innego kraju, liczony jest   
    indywidualne za każdy karton do 30 kg, według cennika w koszyku, rubryka 1 - Dostawa -
    (wybierz kraj dostawy).

11. Zamówienia zagraniczne, realizowane są tylko opłacone przed wysyłką, metodą płatności:
a) PayU (e-przelew, karta płatnicza)
b) przedpłata na konto PL BPKOPLPW 50 1020 5558 1111 1344 9140 0123  

12. Czas realizacji i dostawy wysyłki zamówienia na teren Polski  wynosi od 1 do 3 dni roboczych, w szczególnych przypadkach
    może się nieco wydłużyć (np. w okresie przedświątecznym)

13. Czas realizacji i dostawy wysyłki zagranicznej podany w koszyku, rubryka 1 - Dostawa -
    (wybierz kraj dostawy i najedz na info).

14. Zamówienie można również odebrać osobiście, bez ponoszenia kosztów wysyłki, w Hurtowni
     Śmiesznych Rzeczy w Szczytnie ul. Drzymały 4, w dni robocze poniedziałek-piątek, w godz. 8-16.

15. Podczas odbierania paczki, należy sprawdzić w obecności kuriera stan paczki. Jeżeli są
      widoczne jakiekolwiek uszkodzenia prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego i przesłanie go
      do Nas.


16. Przy stałej współpracy, przy zakupach hurtowych - rabaty ustalane są indywidualne.
§ 3
Reklamacje


1. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, listownie lub na e-mail: sklep@agaton.pl
    (Nie przyjmujemy reklamacji telefonicznie!!!)

a. Reklamacje są rozpatrywane pozytywnie w przypadku:
- wady fabrycznej towaru
- wady powstałej w wyniku dostawy (obowiązkowe spisanie protokołu szkody z Kurierem z rzeczywistym zaznaczeniem

  stanu opakowania i zastosowanych zabezpieczeniach wewnętrznych)

2. Reklamowany towar (zakup detaliczny) wraz z dowodem zakupu (paragon) i protokołem szkody,

    należy wysłać na Nasz adres: Agaton, ul. Drzymały 4, 12-100 Szczytno.

a) Reklamacje niezgłoszone w ciągu 3 dni od dnia odbioru, nie będą uwzględniane.

b) Reklamacja na uszkodzony towar w transporcie, złożona bez prawidłowo spisanego protokołu szkody, nie będzie rozpatrywana.

c) W wiadomościach e-mail, prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji przez kliknięcie "Odpowiedz"

3. W zamówieniach hurtowych, wymianę produktów wadliwych, uszkodzonych lub błędnie
    zadysponowanych realizujemy przy okazji kolejnej wysyłki zamówienia do klienta.

 § 4
Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko i wyłącznie klientów indywidualnych (detalicznych) - nie dotyczy rezerwacji, zamówień hurtowych.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Agaton 2 Jan Myślak, 12-100 Szczytno, ul. Drzymały 4, serwis@trustedshops.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

Towar należy odesłać na własny koszt, nie podlegający zwrotowi, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Nie ponosimy kosztów zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

a. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


4. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Agaton 2 Jan Myślak, 12-100 Szczytno, ul. Drzymały 4, sklep@agaton.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.§ 5
Postanowienia końcowe


1. Hurtownia www.SmiesznySklep.pl  zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.

2. Wszystkie dane Klientów podawane podczas procesu dokonywania zakupów lub/i rejestracji, przechowywane są w chronionej bazie. Gwarantujemy, że nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostaną one udostępnione osobom trzecim.

3. Nikt z pracowników sklepów nie ma dostępu do Państwa danych.

4. Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.